Palvelut - Helsingin Yliopiston Kiinteistöpalvelut

PALVELUT

HY247 tarjoaa Helsingin yliopistolle seuraavia palveluita:

  •  tilavaraukset
  • vahtimestaripalvelut
  • siivouspalvelut
  • luentosalien ja kokoussalien tekniikka
  • kalustamis-, korjaus- ja muutostyöt sisätiloissa ja ulkoalueilla
  • muutot ja kuljetukset
  • postitukset.

Palvelualueet

HY247:ssa on neljä palvelualuetta: rakennuttamispalvelut, ylläpitopalvelut, siivouspalvelut ja asiantuntijapalvelut.

Rakennuttamispalvelut

Rakennuttamispalveluissa johdetaan suurten uudis- ja korjaushankkeiden rakennuttamista. Varmistamme, että rakentamisen laatutavoitteet täyttyvät ja että hankkeet valmistuvat aikataulussa ja pysyvät budjetissa. 

Tunnemme yliopiston päätöksentekoprosessin ja siihen liittyvät käytännöt, ja pystymme ohjaamaan rakennuttamista yliopiston prosessien mukaisesti. Rakennuttamispalveluiden työntekijöillä on vankka tuntemus yliopiston kiinteistöistä, niiden erityispiirteistä sekä kiinteistöjen käyttäjien tarpeista. Tämä mahdollistaa kiinteistökannan kehittämisen investointihankkeissa sekä oikea-aikaisen asiantuntijuuden saamisen hankkeiden eri vaiheisiin.

Osana hankkeiden johtamista ja suunnittelua sisustussuunnittelutiimi tekee saumatonta yhteistyötä eri palvelualueiden ja loppukäyttäjien kanssa, jotta toimivat, tarkoituksenmukaiset ja viihtyisät toimitilat ovat kaikkien yliopistolaisten käytettävissä.

Lue Sampsan työntekijätarinasta, miten ympäristövastuullisuus näkyy rakennuttamispalveluiden arjessa.

Ylläpitopalvelut

Ylläpitopalvelut tarjoaa nykyaikaisia, ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita teknisen huollon ja kiinteistönhoidon palveluja kaikissa Helsingin yliopiston kiinteistöissä.

Huoltomme päivystää 24/7 vuoden jokaisena päivänä.

Ylläpitopalvelut vastaavat rakennusten taloteknisten järjestelmien huollosta ja ylläpidosta sekä järjestelmien operoinnista. Lisäksi ylläpitopalveluissa hoidetaan erikoisjärjestelmien huolto- ja käyttöpalvelua.

Kiinteistönhoito vastaa rakennusteknisestä huollosta ja ylläpidosta sekä ulkoalueiden hoidosta. Kalustamisen ammattilaiset tarjoavat kokonaispalvelua tila- ja kalustemuutoksiin, muuttoihin ja kalustehankintoihin. Kuljetus puolestaan huolehtii päivittäin erilaisen tavaran kuljettamisesta ja yliopiston postikuljetuksista.

Tiivis yhteistyö kalustamisen ja kuljetuksen välillä mahdollistaa sujuvat muutot yliopiston sisällä.

Siivouspalvelut

Tuotamme siivouspalvelut joko omana tai ostopalveluna Helsingin yliopiston eri kiinteistöihin. Siivouspalveluihin kuuluu puhtausalan palveluita ylläpitosiivouksesta erikoissiivouksiin kaikissa yliopiston tiloissa. 

Kehitämme jatkuvasti työtapojamme ja käyttämiämme siivousvälineitä, jotta voimme minimoida kemikaalien käytön ja veden kulutuksen siivouksessa. Aine- ja tarvikehankinnat, kuten myös käsipyyherullat ja vaihtomatot, tukevat ympäristöystävällisyyttä ja vastuullisuutta.

Lisäksi siivoojat huolehtivat jätteiden kierrätyksestä ja ovat mukana kiinteistön turvallisuuden varmistamisessa.

Siivouspalveluissa työskentelee noin 140 alan ammattilaista.

Tutustu siivoojan työhön HY247:ssa ja katso Marinan työntekijätarina.

Asiantuntijapalvelut

Asiantuntijapalveluissa työskentelee oman alansa ammattilaista yli 15 eri ammattialalta.

Rakennusinsinöörit luotsaavat korjaushankkeita, joita muiden rakennus- ja taloteknisten järjestelmien erityisasiantuntijamme tukevat. 

Tarjoamme myös yliopiston kiinteistöihin liittyviä energianhallinnan ja jätehuollon asiatuntijapalveluita. 

Vahtimestarit neuvovat ja opastavat kiinteistöissä liikkuvia, varmistavat luentosalien toimivuuden ja avustavat av-laitteiden käytössä. Lisäksi he jakavat kiinteistöjen sisäisen postin.

Tilavarauspalveluistamme saavat apua niin yliopistolaiset kuin ulkopuoliset asiakkaatkin, jotka haluavat järjestää tapahtuman ja vuokrata tilan yliopistolta. Turvallisuuspalvelumme varmistavat arjen ja erilaisten tapahtumien sujuvuuden. Turvallisuuspalveluihin kuuluvat muun muassa avainhallinta, kulunvalvonta ja kameravalvonta.