Millaista on siivoojan työ HY247:ssa? - Helsingin Yliopiston Kiinteistöpalvelut

MILLAISTA ON SIIVOOJAN TYÖ YLIOPISTOLLA?

Katso usein kysytyt kysymykset!

HY247:ssä työskentelee 130 siivoojaa, jotka pitävät huolta siitä, että Helsingin yliopiston tiloissa on miellyttävää opiskella ja työskennellä: tehdä huippuluokan tiedettä ja tutkimusta.

Siivoojia on töissä kaikilla Helsingin yliopiston kampuksilla keskustassa, Viikissä, Kumpulassa ja Meilahdessa. Millaista siivoojan työ on Helsingin yliopistossa? Onko työ vuorotyötä, ja millainen siivoojan palkka on? Katso vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin!

Millaisia kiinteistöjä Helsingin yliopistolla siivotaan? 

Helsingin yliopiston kampuksilla on monenlaisia opetus-, tutkimus- ja toimistotiloja. Meilahdessa, Viikissä ja Kumpulassa on opetustilojen lisäksi laboratorioita sekä lääketieteeseen ja luonnontieteisiin liittyviä erityistiloja. Siivoamme myös Kansalliskirjastoa, Kaisa-kirjastoa ja Luomuksen museoita.

Millaisia siivoustöitä yliopistolla on?

Siivoojan päivittäinen työ on ylläpitosiivousta. Ylläpitosiivous tarkoittaa sitä, että tiloissa siivotaan esimerkiksi päivittäin tai kerran viikossa. Lisäksi siivoojaan työtehtäviin sisältyy perussiivoustehtäviä, joita tehdään kerran kuukaudessa tai harvemmin. 

Tiloille on asetettu puhtaustasot, joiden mukaisesti niitä siivotaan. Siivoojat huolehtivat myös jätteiden kuljetuksesta jätehuoneisiin tai keräyspisteisiin sekä huolehtivat, että työvälineet ja siivouskoneet ovat puhtaita. 

HY247:ssä siivoojalla on tärkeä tehtävä kiinteistön turvallisuuden ja olosuhteiden varmistamisessa: hän tekee huomioita erilaisista asioista, kuten palaneesta lampusta, ja kertoo niitä eteenpäin.

Onko HY247:n siivoojan työ kokoaikaista vai osa-aikaista? 

Suurin osa HY247:n siivoojista työskentelee kokoaikaisesti. Työaika on 7 tuntia 21 minuuttia, ja lisäksi työpäivään lisätään puolen tunnin ruokatauko.

Onko HY247:n siivoojan työ vuorotyötä?

Työtä tehdään pääsääntöisesti arkisin aamu- ja/tai iltavuoroissa. Kiinteistön toiminta ja käyttötarkoitus otetaan huomioon työvuorojen suunnittelussa.

Aamuvuoro alkaa pääsääntöisesti aamulla kello 6, ja iltavuorot alkavat klo 12.

Julkiset eivät kulje aikaisin aamulla. Onko työn aloitusajankohdasta mahdollista joustaa?

Työn aloituksessa on pieni joustamismahdollisuus: jos työaika alkaa klo 6, aloittaa voi aikaisintaan 5.45. Viimeistään työt on aloitettava 6.15. Työaika myös päättyy vastaavasti yhtä paljon aikaisemmin tai myöhemmin. 

Miten itsenäistä siivoojan työ on?

Siivoojalla on määritelty omat tehtävät, ja hänet perehdytetään työhön ja kiinteistöön. Esimiehet suunnittelevat työvuorot, mutta siivooja voi itse päättää päivittäisestä työstään eli esimerkiksi siitä, miten hän etenee siivottavalla alueella. Siivooja vastaa siitä, että tila on puhdas tilojen käyttäjiä varten sen mukaisesti, kun on sovittu.

Siivoojat tekevät työtä tiimeissä. Työkaverit auttavat toisiaan, ja esimieheltä ja palveluohjaajalta saa tukea. Siivoojat pääsevät antamaan näkemyksensä myös siihen, miten työtä voisi kehittää. 

Työskenteleekö siivooja yhdessä kiinteistössä, vai pitääkö rakennusta vaihtaa? 

Työvuorot suunnitellaan lähtökohtaisesti niin, että tutut siivoojat siivoavat samoja kiinteistöjä. Hiljaisempina vuodenaikoina tilat saattavat vaihdella hieman enemmän. 

Siivoamalla eri kiinteistössä voi kartuttaa omaa ammattitaitoaan, mikä tuo vaihtelua omaan työhön.

Kuinka usein siivoojan täytyy siirtyä toiseen paikkaan kesken työpäivän?

Kampukselta toiselle tarvitsee siirtyä hyvin harvoin, mutta joskus jos työkaveri sairastuu, tarvetta voi tulla. Siirtymistä neuvotellaan aina etukäteen työntekijän kanssa.

Tarvitseeko siivooja ajokortin?

HY247:ssä ole omia työautoja, eli siivooja ei tarvitse ajokorttia. Jos siivoojan tarvitsee siirtyä kiinteistöstä toiseen työpäivän aikana, matka tehdään julkisilla tai kävellen. 

Tarvitseeko siivooja hygieniapassin?

Hygieniapassista on hyötyä, mutta se ei ole pakollinen.

Millaiset työvälineet HY247:n siivoojalla on? 

HY247:ssä on käytössä modernit siivousvälineet. Lisäksi jokaisella on työpuhelin, josta voi katsoa työvuorot ja työmääräykset. Puhelin on älypuhelin, eli sillä voi myös lukea työsähköpostit ja käyttää viestintäkanavia.

Millainen perehdytys on? Siivoaako joku kanssani työsuhteen alussa?

Esimies perehdyttää siivoojan työhön ja varmistaa, että hän osaa tarvittavat asiat. Palveluohjaaja tekee työtä siivoojan kanssa työsuhteen alussa. Lisäksi HY247:ssä on töissä paljon kokeneita siivoojia, joilta voi kysyä apua. 

Millaiset työsuhde-edut HY247:ssä on?

Meillä on kattava työterveyshuolto, johon kuuluvat yleislääkärin vastaanotot, erikoislääkärien konsultaatiot työterveyslääkärin lähetteellä sekä fysioterapia, lyhytterapia ja työterveyspsykologin palvelut.

HY247:ssä on myös kilpailukykyiset palkat, ja siivooja saa parempaa palkkaa kuin monissa paikoissa keskimäärin. Myös vuosilomat ovat pitkät: ensimmäisenä työvuonna lomaa kertyy 20 päivää ja vuoden työsuhteen jälkeen 25 päivää. Kun työsuhde on kestänyt kuusi vuotta, lomapäiviä on peräti 30 vuodessa. Lauantait eivät kuluta lomapäiviä, eli 20 lomapäivää tarkoittaa neljän viikon lomaa.

HY247:n henkilökunta voi ruokailla Unicafen henkilöstö- ja opiskelijaravintoloissa. Ateria maksaa yliopiston Unicafe-ravintoloissa henkilöstölle 5,70 €, ja Unisport-liikuntakeskuksista saa vuosikortin edulliseen henkilökuntahintaan. 

Lisäksi tuemme työntekijöiden työkykyä ja jaksamista eri tavoin. Henkilöstö saa vastata terveyskyselyyn säännöllisesti, ja tarjoamme koulutusta esimerkiksi suomen kielestä.

Minulla on aikaa vievä urheiluharrastus, ja käyn kisaamassa ulkomailla. Voiko tällaisessa tilanteessa joustaa?

Lähtökohtaisesti haluamme ottaa työntekijän elämäntilanteen huomioon työn suunnittelussa. Omasta tilanteestaan kannattaa kertoa jo työnhaussa, ja myös esimiehen kanssa on hyvä keskustella.


Kiinnostuitko? Lue siivoojamme Marinan tarina, ja tutustu avoimiin työpaikkoihin!