Vastuullista siivousta HY247:ssa - Helsingin Yliopiston Kiinteistöpalvelut

VASTUULLISTA SIIVOUSTA – HY247 PANOSTAA YMPÄRISTÖTIETOISUUTEEN JA TYÖNTEKIJÖIDEN KOULUTUKSEEN

Siivousala on Suomessa iso työllistäjä, joten alalla on merkittävät mahdollisuudet olla vastuullisuuden edelläkävijä. Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluissa vastuullisuus näkyy ympäristötietoisuudessa mutta myös työntekijöiden kouluttautumis- ja vaikutusmahdollisuuksissa.  

Keskustakampuksella Topeliassa työskentelevä Ursula Anyamele, 60, on siivonnut Helsingin yliopiston tiloja jo 28 vuotta. 

Pitkän työuransa aikana Anyamele on päässyt todistamaan sitä, että ympäristöasiat ovat nousseet yhä tärkeämpään rooliin siivoojan työssä. 

– 90-luvun alussa oli tapana heittää kaikki jätteet samaan astiaan ja kierrättämisestä ei puhuttu juurikaan. Nykyisin ollaan hyvin tarkkoja siitä, minne jätteet päätyvät, Anyamele sanoo. 

Konkreettisimmin HY247:n siivouksen ympäristövastuullisuus näkyy tällä hetkellä materiaaleissa: käsipyyherullat, puhdistusaineet ja käsisaippuat ovat ympäristömerkittyjä, ja pyyherullien kulutuksesta saadaan reaaliaikaista tietoa. 

Modernin teknologian ja aktiivisen vuorovaikutuksen ansiosta siivoojien on helppoa kehittää työstään vastuullisempaa arjen kiireissä. Kehittäminen onkin tunnustettu osa HY247:n siivoojien työtä. Osallistavissa tiimipalavereissa käsitellään esimerkiksi turvallisuutta. 

–Jokaisella on työpuhelimena älypuhelin. Sillä voimme olla yhteydessä esimiehiimme ja pystymme jakamaan ideoita myös palaverien välissä. Meidät koulutetaan hyvin, kun uusia toimintatapoja ja työvälineitä otetaan käyttöön. 

Hyvinvoinnin tukeminen on sosiaalisesti vastuullista 

Ympäristöstä ja turvallisuudesta huolehtimisen lisäksi vastuullisuus näkyy HY247:ssa henkilöstön palkassa, hyvinvoinnin tuessa ja koulutusmahdollisuuksissa. Työkykyä tuetaan ennaltaehkäisevästi mm. työterveyden digivalmennuksilla, liikuntaedulla sekä siivoojille varta vasten suunnitellulla ryhmäliikunnalla.  

– Tuemme myös siivoojien osaamista monipuolisesti. Koulutuksia on ammatti- ja perustutkintojen oppisopimuskoulutuksista kielikoulutuksiin sekä erilaisiin työyhteisölle räätälöityihin täydennyskoulutuksiin, kuten puhtauspassiin, kertoo hyvinvointipäällikkö Tia-Sabrina Karjagin

Ursula Anyamele ajattelee, että yliopisto on paras paikka, josta ihminen voi saada töitä.  

– Pääsin tänne siivoojaksi, vaikka en osannut suomen kieltä lainkaan. 

Uransa aikana Anyamele on osallistunut työnantajan järjestämiin aikuiskoulutuksiin, joissa hän on päässyt opiskelemaan kieltä ja syventämään asiantuntijuuttaan. 

–Siivoojan ammattitaito kehittyy ja laajenee, mutta työn perusajatus on edelleen sama. Me huolehdimme, että yliopistolaisilla on puhtaat ja turvalliset puitteet työskennellä ja opiskella. Olemme täällä asiakasta varten.

Lue myös siivoojamme Marinan tarina ja katso usein kysytyt kysymykset siivoustyöstä yliopistolla!