HY247 - Helsingin Yliopiston Kiinteistöpalvelut

MIKÄ HY247?


Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut eli HY247 tarjoaa parasta kiinteistöpalvelua Helsingin yliopiston henkilöstölle, opiskelijoille ja tilojen käyttäjille. 

Yliopistolaisen menestys on onnistumista opiskelussa, opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa. Menestys vaatii toimivan, tarkoituksenmukaisen ja turvallisen toimintaympäristön. HY247:laiset auttavat kiinteistöissä toimivia onnistumaan tavoitteissaan tarjoamalla heille ajanmukaiset, terveelliset ja turvalliset olosuhteet tutkia, oppia, verkostoitua ja työskennellä.

HY247 lukuina

  • Reilut 300 työntekijää
  • Neljä kampusaluetta:  Keskusta, Meilahti, Kumpula ja Viikki
  • Neljä tutkimusasemaa: Hyytiälä, Kilpisjärvi, Lammi ja Tvärminne
  • Toiminta-alue n. 570 000 m², 300 rakennusta

Palvelut

  • Rakennuttamispalvelut: sisustussuunnittelu ja hankkeet
  • Ylläpitopalvelut: laitos- ja kiinteistöhoito sekä kuljetus ja kalustaminen
  • Asiantuntijapalvelut: tekniset asiantuntijat, kunnossapito sekä vahtimestarit ja tilavaraus
  • Siivouspalvelut: siivous ja jätteiden lajittelu

Tutustu työhömme tarkemmin.