Lisätietoa HY247:n kestävyydestä ja vastuullisuudesta

Vuodesta 2019 alkaen olemme tehneet kestävyys- ja vastuullisuusraportin GRI-raportointimallin mukaisesti. Raportteihin on kerätty kattavasti tietoa yhtiön strategiasta, asiakkuuden hoitamisen periaatteista, yhteiskunnallisesta vuorovaikuttamisesta, työhyvinvoinnista ja ympäristövastuusta sekä monista muista yhtiön toiminnoista kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta.

 

Lisäksi olemme sitoutuneet erilaisiin vastuullisuutta tukeviin periaatteisiin ja olemme luoneet toimintaohjeita vastuullisuuden huomioimiseksi arjessa: