Lisätietoa HY247:n kestävyydestä ja vastuullisuudesta

Vuodesta 2019 alkaen olemme tehneet kestävyys- ja vastuullisuusraportin GRI-raportointimallin mukaisesti. Raportteihin on kerätty kattavasti tietoa yhtiön strategiasta, asiakkuuden hoitamisen periaatteista, yhteiskunnallisesta vuorovaikuttamisesta, työhyvinvoinnista ja ympäristövastuusta sekä monista muista yhtiön toiminnoista kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmasta.